Έτος: 2024

Στην πρόσφατη συνέντευξή ο Phil Spencer, χαρακτήρισε ορισμένες συμφωνίες αποκλειστικοτήτων όπως αυτή που γίνονταν με το Call...